Please rotate
your device

Avís legal

La informació i material contingut en aquest lloc són, només, per referència general. Raich-López Royo s’eximeix de qualsevol garantia o representació de cap tipus, expressa o implícita, quant a qualsevol assumpte relacionat amb aquest lloc o qualsevol lloc vinculat. En la màxima mesura permesa per la llei, Raich-López Royo no acceptarà cap responsabilitat respecte de qualsevol pèrdua o perjudicis derivats aquí.

La vinculació dels llocs web de tercers a aquest lloc no indica cap associació o endós per part de Raich-López Royo. Raich-López Royo no assumeix cap responsabilitat o obligació de cap tipus per les activitats realitzades o informació continguda en els llocs web de tercers.

A més de la informació personal, Raich-López Royo serà lliure de reproduir, utilitzar, revelar i distribuir les seves comunicacions amb nosaltres a tercers, així com a utilitzar qualsevol idea, concepte, saber fer o tècniques contingudes en les comunicacions per a qualsevol propòsit. Comunicacions inclou, però no es limiten, a comentaris, preguntes, comentaris, suggeriments i similars.

Es prohibeix l’ús del contingut d’aquest web, excepte autorització prèvia per escrit.

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant l’emplenament dels formularis en www.raichlopezroyo.com, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de Raich-López Royo, amb la finalitat d’informar mitjançant comunicacions comercials referents a productes o serveis de la nostra empresa, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat de la Companyia i els seus serveis.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a recepcion@raichlopezroyo.com.