Please rotate
your device

Internacional

El nostre despatx, des del moment del seu naixement, fa ja més de quinze anys, ha cregut i creu que la presència internacional és i continuarà sent imprescindible per a un món on les empreses, des de fa temps, operen a nivell global.

Per això, el nostre despatx és part integrant de la xarxa internacional United Legal Network integrada per despatxos amb els quals mantenim una estreta relació de confiança i una dinàmica cooperació en la prestació de serveis als nostres clients que tenen interessos econòmics o empresarials fora d’Espanya, i als clients d’altres països amb interessos a Espanya.

Durant tot aquest temps, hem pogut acompanyar als nostres clients en tota mena d’operacions jurídiques internacionals: contractació internacional, conflictes de competència, arbitratges internacionals, fusions i adquisicions d’empreses, inversions a l’estranger, compra i venda d’actius, creació de filials, etc.

I estem segurs que el mercat internacional cada vegada anirà evolucionant cap a destins menys tradicionals i més estratègics a nivell empresarial i territorial, a causa de l’actual realitat econòmica i a la inquietud dels empresaris, i l’experiència i capacitat d’adaptació a un nou territori, tant a nivell social com cultural, estem segurs que serà decisiva per a poder continuar acompanyant-los.