Please rotate
your device

Codi de bones pràctiques

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  El Consell de Ministres va aprovar en data 11 de maig de 2021 el Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  El Codi de Bones Pràctiques desenvolupa el citat Decret i preveu, entre altres extrems, un nou ajornament del venciment dels crèdits ICO.

  ADHESIÓ AL CODI DE BONES PRÀCTIQUES

  Les entitats financeres que s’haguessin beneficiat dels avals lliurats a l’empara dels
  Reials Decrets Llei 8/2020 de 17 de març i 25/2020, de 3 de juliol compten amb el termini d’un mes per a comunicar la seva adhesió al Codi de Bones Pràctiques, termini que va tenir com dies a quo el dia 12 de maig i que finalitza a les 24:00h del 12 de juny. El procediment per a la comunicació de l’adhesió es troba regulat en la Resolució de 12 de maig de 2021, publicada ja en la pàgina web de la Secretaria General del Tresor.[1] La Secretaria publicarà, una vegada acabat el termini establert, els noms de les entitats adherides al Codi, així com el d’aquelles
  que no ho han fet.

  EXTENSIÓ DEL TERMINI DE VENCIMENT DELS AVALS I LES SEVES CONDICIONS

  La nova extensió del termini de venciment dels avals resulta d’aplicació únicament a aquelles entitats adherides al Codi de Bones Pràctiques. Aquesta adhesió al Codi comporta, per a aquestes entitats, l’obligació d’ampliar els venciments, sempre que el deutor compleixi uns certs requisits d’elegibilitat, determinats tant en el mateix Acord (Annex II) com en el Reial Decret Llei 5/2021 (Disposició addicional quarta).

  Destaquem alguns d’aquests requisits com ho són la inexistència de mora, que el deutor no es trobi en un procediment concursal, que la sol·licitud del deutor no s’hagi fet més tard del 15 d’octubre del present any o que la facturació hagi caigut un mínim del 30% en 2020 respecte a 2019.

  Sobre el requisit referit a la caiguda del nivell de facturació, sembla ser aquest l’únic requisit que el deutor pot no complir i continuar gaudint de l’ajornament, sense perjudici que aquest incompliment comporta la falta d’obligació per part de l’entitat financera de concedir l’extensió. En aquest cas, aquesta extensió del venciment podrà ser acordada voluntàriament entre les parts.

  Tant per a aquells deutors que rebin un import d’ajuda pública igual o inferior a 1.800.000 euros com per a aquells deutors que rebin un import superior a 1.800.000 euros es preveu un període addicional màxim de 2 anys si l’operació ja ha estat objecte d’extensió de termini i de 5 anys quan no hagi estat així.
  Finalment, és important destacar que els costos són invariables per als deutors de menys de 1,8 milions, és a dir, s’aplica la mateixa comissió que tenia l’operació abans de l’operació d’extensió del venciment. No obstant, els costos pugen per als deutors de més de 1,8 milions d’euros.