Please rotate
your device

Exclusió de pèrdues de 2020 i 2021 per a la dissolució i nova moratòria concursal

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  La pandèmia de la COVID-19 ha implicat un greu trencament econòmic per a l’economia suposant per a moltes societats un autèntic test de resistència.

  Per això, conscient de la importància de les empreses tant des del punt de vista de l’economia general com dels beneficis que aporten a la societat, el Govern ha pres cartes en l’assumpte i ha adoptat diferents mesures.

  En aquest sentit, avui volem posar èmfasis en algunes de les novetats que al efecte introdueix el Reial Decret-llei 27/2021, de 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per a donar suport a la recuperació.

  Aquesta norma, ja en el seu preàmbul, apunta que té per objecte “proporcionar un marc de seguretat jurídica que atorgui estabilitat econòmica i faci costat a les empreses en aquesta fase de la recuperació” i per això, entre d’altres mesures, estableix “l’exclusió de les pèrdues de 2020 i 2021 als efectes de la causa de dissolució empresarial”.

  Així doncs, respecte a la causa de dissolució per pèrdues contemplada en la Llei de Societats de Capital, la nova norma estableix que “ no es computaran les dels exercicis 2020 i 2021, sense que facin efecte les pèrdues que deixin reduït el patrimoni net fins a la meitat del capital social, si bé aquesta excepció, tan sols operarà fins al resultat de l’exercici 2022.

  Així mateix, i com a exemple, quan l’any 2023 s’aprovin els comptes de l’any 2022, serà el primer exercici en el qual ja es comptabilitzaran les eventuals pèrdues dels anys 2020 i 2021 que no haguessin estat valorades fins a la data a efectes de determinar si concorre o no causa de dissolució.

  Ara bé, és important no oblidar que l’apartat 2on de l’article tercer del mateix Decret Llei 27/2021 afegeix que si en el resultat de l’exercici de 2022 existissin pèrdues que deixessin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social haurà de procedir-se a “la celebració de Junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o es redueixi el capital en la mesura suficient”.

  Per altre part, no de menor rellevància resulta el règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors.

  Aquest nou règim que ve motivat per la situació de la pandèmia, i que es fixa per un període determinat, exonera al deutor que es trobi en estat d’insolvència del deure de sol·licitar la declaració de concurs, amb independència de que hi hagi o no comunicat al jutjat competent la obertura de negociacions amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni”. Tot això amb efectes fins el dia 30 de juny de 2022, inclusivament.

  Finalment, resulta obligat fer referència a la nova línia de concessió d’avals acordada per import total de 140.000 milions d’euros, les condicions i requisits de concessió dels quals s’establiran més endavant per acord del Consell de Ministres.

  Com sempre, els professionals de RAICH & LÓPEZ ROYO estan preparats per oferir a qualsevol empresa un assessorament individualitzat i de qualitat sobre aquest tema.

  Així  mateix, estarem encantats de resoldre qualsevol dubte.