Please rotate
your device

Abel López Royo

Advocat & Soci Fundador

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona (1999), Màster en dret financer i tributari pel Centre d’Estudis Financers de Barcelona. Ha impartit classes en dret mercantil a l’escola de pràctica jurídica del Col·legi d’Advocats de Granollers.

Idiomes: anglès, italià, espanyol i català.

Àrees de pràctica
  • Arbitratge
  • Empresa Familiar
  • Àrea de dret societari i govern corporatiu
  • Àrea Processal
  • Fusions, modificacions i adquisicions d'empreses
  • Àrea Contractual
Abel López Royo | Raich & López Royo