Please rotate
your device

Nova llei sobre persones en situació de discapacitat

  Apunta't a la nostra newsletter
  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privacitat de Google i els Termes de servei.

  Recentment ha entrat en vigor la Llei 8/2021 que regula els drets de les persones en situació de discapacitat.

  Entre altres mesures, la nova llei introdueix nous criteris per preservar millor els drets de les persones amb discapacitat promovent la seva plena inclusió en la societat.

  Precisament, la denominació tradicional “tutela” es substitueix per “suports”, un terme menys estigmatitzador i que abasta un ampli contingut en quant a la prestació de l’ajuda necessària que cada cas i situació concreta requereix.

  En aquest sentit, destaca la importància que aquesta nova norma atorga als desitjos, preferències i respecte de la personalitat de totes les persones que la seva salut mental o física exigeix “mesures de suport” per l’exercici dels seus drets.

  En conseqüència, d’ara endavant les persones designades per l’autoritat judicial (o en alguns casos mitjançant escriptura pública) encarregades de proporcionar aquestes mesures de suport, hauran de tenir especial consideració a la voluntat, desitjos i preferències de les persones a les qui presten ajuda.

  No obstant això, l’aplicació del nou text legal planteja un dubte: què succeeix amb les persones que ja han estat incapacitades en processos anteriors a l’entrada en vigor de la nova llei?

  Per a abordar aquestes situacions la pròpia llei preveu diferents disposicions, de les que destaquem les següents conclusions.

  Les persones que es trobin incapacitades en qualsevol de les diferents modalitats que preveia l’anterior norma, han de sol·licitar de l’autoritat judicial la revisió de les mesures, és a dir, revisar la incapacitació que va ser acordada abans de que entrés en vigor el nou text legal.

  De no instar aquesta revisió per a adaptar les antigues mesures a la nova llei, s’instarà per l’autoritat judicial d’ofici o a petició del Ministeri Fiscal en un termini màxim de tres anys.

  Per tot això, des de Raich & López Royo recomanem iniciar la revisió de les mesures adoptades sota la legislació anterior per a  poder-les adaptar com més aviat millor a la nova norma i propiciar així una millor garantia dels drets de les persones en situació de discapacitat.